Deelname iBerry 2.0

Wat houdt deelname voor mij in?

Een paar jaar geleden is uw kind bij ons langs geweest voor zijn of haar bezoek aan de iBerry Study, een medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC). Het kan zijn dat u toen ook mee bent geweest, dit hoeft niet. Wij vragen om mee te doen aan het vervolgonderzoek van de iBerry Study: de iBerry Study 2.0. Meedoen is vrijwillig. U beslist dus zelf of u meedoet. Als u mee wilt doen, hebben wij hier uw schriftelijke toestemming voor nodig.

Als u besluit deel te nemen verzamelen we samen met u gegevens over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind en uzelf.

Wat gebeurt er met de gegevens van mij en mijn kind?

Binnen het onderzoek is vastgelegd welke personen gegevens die tijdens deze studie over uw kind en uzelf worden verzameld mogen inzien. Deze personen mogen de gegevens gebruiken voor dit onderzoek, maar alleen zonder daarbij de naam van uw kind of andere persoonlijke gegevens te vermelden. De identiteit van uw kind en uzelf blijft dus altijd geheim. De onderzoeker bewaart de gegevens met een code. Dit betekent dat op de studiedocumenten in plaats van de naam van uw kind enkel een letter-cijfercode staat. Alleen de hoofdonderzoeker en datamanager hebben toegang tot de lijst waarop staat welke letter- cijfercode bij welke naam hoort. De personen die inzage krijgen in de gecodeerde studiegegevens van uw kind zijn:

favicon Bevoegde medewerkers van de iBerry Study
favicon De leden van de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC die de iBerry Study heeft goedgekeurd
favicon De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Wij zijn verplicht onderzoeksgegevens (vragenlijsten, interviews en testen) van u en uw kind 15 jaar te bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd. De gegevens worden enkel voor dit onderzoek gebruikt.

Het lichaamsmateriaal van u en uw kind wordt in gecodeerde vorm gedurende 15 jaar bewaard. Wij willen dit materiaal graag gebruiken voor toekomstig onderzoek naar ontwikkeling en gezondheid. Deze onderzoeken hebben dus eenzelfde doel als het onderzoek waarvoor uw kind nu wordt gevraagd. Het lichaamsmateriaal zal niet worden gebruikt voor onderzoek naar een andere aandoening of een heel ander probleem. Vanzelfsprekend blijft de vertrouwelijkheid die we hierboven hebben beschreven altijd gelden. Als u dat niet wilt, respecteren wij dat natuurlijk. U kunt uw keuze bij aanvang van het onderzoek aangeven op het toestemmingsformulier.

Wat gebeurt er als ik tijdens de studie niet meer mee wilt doen?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u meedoet kunt u zich altijd bedenken, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u wilt, kunnen alle verzamelde gegevens en materialen vernietigd worden.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?

Uw deelname aan het onderzoek stopt als het bezoek en de vragenlijsten zijn afgerond. Of als u zelf kiest om te stoppen.

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers langs zijn geweest. Na het verwerken van alle gegevens krijgt u natuurlijk bericht over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek! Als u dat niet wilt, kunt u dat de onderzoekers laten weten.

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet?

Als u meedoet aan het onderzoek loopt u geen risico. Daarom vindt de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC en verzekering niet nodig.

Wilt u verder nog iets weten?

Dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de onderzoekers van de iBerry Study. Mocht u liever advies krijgen van iemand die niet betrokken is bij het onderzoek dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke deskundige. Hij weet veel over het onderzoek maar heeft er niets mee te maken. Als u niet tevreden bent over het onderzoek kunt u terecht bij de klachtencommissie van het Erasmus MC.

  • Hoofdonderzoeker: Mw. dr. N.H. Grootendorst-van Mil, afdeling Psychiatrie Erasmus MC Tel: 010-7035978
  • Onafhankelijke arts: Dr. T.K. Birkenhager, afdeling Psychiatrie Erasmus MC Tel: 010-7040139
  • Onafhankelijke klachtencommissie van het Erasmus MC Tel: 010-7033198