Wat is de iBerry Study?

De afkorting iBerry staat voor ‘Investigating Behavioral and Emotional Risk in Rotterdam Youth’. De iBerry Study is in 2015 gestart om meer te leren over hoe jongeren in de regio Rotterdam Rijnmond opgroeien tot gezonde volwassenen. In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond werden 1022 jongeren en hun ouders geselecteerd om deel te nemen. Zij werden gezien voor diverse interviews, vragenlijsten en lichamelijke metingen in ons onderzoekscentrum in het Erasmus MC  Elke twee á drie jaar nodigen wij onze deelnemende jongeren (en hun ouders) uit om terug te komen zodat we de ontwikkeling mooi kunnen volgen! Ruim 800 jongeren (en hun ouders) zijn terug geweest voor een tweede bezoek. Op dit moment zijn we druk bezig met het uitnodigen van deelnemers voor de derde meting

Met dit onderzoek leveren we een belangrijke bijdrage aan de kennis over gezonde ontwikkeling. We zijn benieuwd wat er allemaal goed gaat bij jongeren, maar natuurlijk ook tegen welke dingen jongeren aanlopen in het dagelijks leven. Wij verzamelen daarom  informatie over een groot aantal onderwerpen. Door de gegevens van alle deelnemende jongeren en hun ouders samen te voegen, hopen we de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

  • Wat zorgt ervoor dat jongeren opgroeien tot gezonde jonge mensen?
  • Waarom ontwikkelt de ene jongere zich optimaal en de andere jongere niet?
  • Hoe kunnen we jongeren en ouders helpen wanneer de ontwikkeling niet optimaal verloopt?

Binnen het onderzoek zullen we ons ook richten op specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld slaap, emotionele problemen, social media gebruik, financiële problemen, middelengebruik en de lichamelijke ontwikkeling. Hieronder een aantal voorbeelden:

Erfelijkheid en psychische problemen

Iedereen wordt met verschillende gezichtskenmerken geboren, denk daarbij aan de vorm en grootte van het gezicht. Deze kenmerken worden doorgegeven van generatie op generatie en noemen we om die reden genetisch bepaald. Bij de iBerry Study zijn we benieuwd of deze eigenschappen in het gezicht een verband hebben met andere kenmerken die genetisch bepaald kunnen zijn, zoals bepaald gedrag. Dat onderzoeken we doormiddel van een 3D foto die gemaakt wordt op het onderzoekscentrum. Op deze manier kunnen wij proberen een verband te onderzoeken tussen verschillende genetisch bepaalde eigenschappen.

Het brein en de gezondheid

Bij de derde meting hebben we verschillende nieuwe taken toegevoegd, waar we neurologische functies van het brein mee kunnen meten, zoals het zenuwstelstel, motoriek en coördinatie. Deze kunnen namelijk een verband hebben met bepaald gedrag. De taken gaan over tremor oftewel ‘bibber’ in de hand, ritmegevoel en nauwkeurigheid in het overtrekken van een figuur. Benieuwd naar alle onderwerpen die de iBerry Study onderzoekt? Of bent u een medewerker van de universiteit of (overheids)instelling en wilt u graag met ons samenwerken? Neem contact op met onze projectleider, dr. Nina Grootendorst-van Mil.