Partners

De iBerry Study is een groot onderzoek en krijgt ondersteuning van meerdere partijen.

Het Erasmus Medisch Centrum

Het Erasmus MC is een ziekenhuis waarbij een gezonde bevolking en zorg door onderzoek en onderwijs belangrijk is. Bij het Erasmus MC werken gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken de kennis over ziekte en gezondheid vergroten, de diagnostiek en behandeling van zorg verbeteren en voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen. Op die manier kan het Erasmus MC, samen met partners, patiënten én mensen met een zorgvraag nog beter helpen en tegelijkertijd gezonde mensen gezond houden. Voor meer informatie over het Erasmus MC, ga naar www.erasmusmc.nl

De iBerry Study is heel blij met de ondersteuning van het Erasmus MC op zowel financieel als operationeel gebied met onder andere dagelijkse ondersteuning en beschikbaarheid van werkruimte.

Epidemiologisch Sociaal-Psychiatrisch Research instituut (ESPRi)

Het Epidemiologisch Sociaal-Psychiatrisch Research instituut (ESPRi) is een samenwerkingsverband in de regio Zuid-West Nederland van de GGz-instellingen, de GGD Rotterdam-Rijnmond, en het Erasmus MC. De samenwerking betreft onderzoek op het brede terrein van de psychiatrie en de openbare geestelijke gezondheidszorg. Dit omvat zowel het bevorderen van de geestelijke (volks)gezondheid van de algemene bevolking of binnen instituties, als (onderzoek naar) de interactie tussen personen en omgeving. Betrokken instellingen van ESPRi die bijdragen aan de totstandkoming van de iBerry Study zijn; Yulius, GGZ Breburg, GGZ Delfland, Parnassia, Fivoor, FPC De Kijvelanden en GGZ WNB.

Voor meer informatie over ESPRi, ga naar www.psych.nl

De iBerry Study zou niet kunnen bestaan zonder de financiële steun alsmede de kennis en expertise van alle betrokken ESPRi-leden.

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond) is voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren dé vraagbaak als het gaat om gezondheid, opvoeden en opgroeien. Pedagogen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere deskundigen slaan de handen ineen om gezond en veilig opgroeien voor alle kinderen mogelijk te maken. Hoe ze dit doen? Door het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken, het Rijksvaccinatieprogramma en het organiseren van cursussen voor ouders en jongeren. Landelijk zijn ze toonaangevend in vernieuwing in de publieke zorg voor de jeugd. Daarin werken ze nauw samen met landelijke organisaties en partners in de wijk en regio. Voor meer informatie over het CJG Rijnmond, ga naar www.cjgrijnmond.nl

De iBerry Study is zeer dankbaar voor de cruciale rol die het CJG speelt in de uitvoering van de eerste fase van ons onderzoek.

De iBerry Study staat open voor samenwerkingen met universiteiten en (overheids)instellingen. Voor meer informatie of samenwerking kan contact worden opgenomen met dr. Nina Grootendorst, projectleider.

The iBerry Study is open to many different types of research collaboration. For more information or to pursue a research collaboration, contact dr. Nina Grootendorst at n.grootendorst@erasmusmc.nl.