Deelname

Waarom ben ik uitgekozen?

De jongeren die gevraagd worden om mee te doen aan de iBerry Study zijn speciaal uitgekozen. Dat betekent dat alleen jongeren die door de onderzoekers van de iBerry Study benaderd worden kunnen meedoen en het helaas niet mogelijk is om je vrijwillig op te geven voor het onderzoek.

In de brugklas hebben alle jongeren in Rotterdam en omgeving een vragenlijst ingevuld, sommigen hebben hier misschien een gesprekje over gehad met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op de vragenlijst gaven sommige jongeren aan dat ze weleens problemen ervaren, anderen gaven juist aan dat ze nergens last van hadden. Uit al deze vragenlijsten die door de jongeren zijn ingevuld is een selectie gemaakt voor de iBerry Study. Je hebt dus geluk als je wordt uitgekozen!

Wat houdt deelname voor mij in?

De iBerry Study is bijzonder omdat we graag willen weten hoe jongeren precies opgroeien tot gezonde volwassenen. Daarom is het onze wens om alle jongeren 10 jaar te volgen tot ze volwassen zijn!

Om het opgroeiproces goed bij te houden, zien we alle jongeren het liefst 5 keer bij het onderzoekscentrum in 10 jaar tijd. Tussendoor zullen we ook af en toe een vragenlijst opsturen. Bij iBerry snappen we natuurlijk ook dat 10 jaar behoorlijk lang is en daarom geef je altijd alleen toestemming voor één bezoek van maximaal 3 uur aan het onderzoekscentrum. Vond je het leuk? Dan nemen we na twee jaar graag opnieuw contact met je op voor het maken van een tweede afspraak. Je mag op ieder moment besluiten om met het onderzoek te stoppen.

Bij deelname vragen we informatie aan jou, je ouder(s) en als je dat goedvindt aan je leerkracht. Voor meer informatie over welke metingen we allemaal doen, klik hier. Belangrijk om te weten is dat elk onderdeel vrijwillig is. Je mag dus altijd zeggen dat je een bepaald onderdeel niet wilt doen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het iBerry-team zal zeer zorgvuldig met je antwoorden omgaan. Zij mogen deze gegevens alleen op groepsniveau bekend maken zonder daarbij jouw naam of andere persoonlijke gegevens te noemen. Jouw naam en de naam van je ouders blijven dus altijd geheim.

De onderzoeker bewaart de gegevens met een code. Alleen de hoofdonderzoeker en datamanager hebben toegang tot de lijst waarop staat welke code bij welke naam hoort. De personen die onderzoeksresultaten van jou, je ouders en je (mentor)leerkracht kunnen inzien zijn:
favicon Bevoegde medewerkers van de iBerry Study
favicon De leden van de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC die de iBerry Study heeft goedgekeurd
favicon De Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wij zijn verplicht onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Daarvoor geef je toestemming als je meedoet aan dit onderzoek.

Jouw lichaamsmateriaal (bloed en haarplukje) wordt ook in gecodeerde vorm 15 jaar bewaard. We willen dit materiaal graag gebruiken voor toekomstig onderzoek naar de ontwikkeling en gezondheid van jongeren. Deze onderzoeken hebben dus hetzelfde doel als het onderzoek waarvoor je nu wordt gevraagd. Jouw lichaamsmateriaal kan dus niet worden gebruikt voor onderzoek naar een ander onderwerp of een heel ander probleem. Uiteraard blijft de vertrouwelijkheid die we hierboven hebben beschreven altijd gelden. Vind je het goed als wij jouw materiaal bewaren en gebruiken? Als je dat niet wilt, respecteren wij dat natuurlijk. Je kunt je keuze op het toestemmingsformulier aangeven.

Als we tijdens het onderzoek nog iets ontdekken wat belangrijk is voor je gezondheid, dan bespreken we dat altijd eerst met jou en je ouders.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Jij levert een hele belangrijke bijdrage aan onderzoek naar de gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Dit is van groot belang voor alle jongeren die opgroeien in Nederland. Je deelname heeft niet direct een voordeel voor jezelf maar je komt wel meer te weten over je eigen lichamelijke en psychische gezondheid. Ook onderzoeken we hoe we kunnen helpen om de ontwikkeling en gezondheid van jongeren te verbeteren. De onderzoeken voeren wij uit onder leiding van medisch specialisten in het Erasmus MC. Geen enkele meting die we doen is schadelijk voor jou of je ouders.